Na Škaluc logo

POSESTVO NA ŠKALUC

Posestvo Na Škaluc je na javnem razpisu kandidiralo za naložbo v preureditev mansarde obstoječega pomožnega objekta v družinski apartma ter nakup opreme, izdelavo in postavitev čebelnjaka Antona Janše, postavitev lesena masivne ograje ob dostopni cesti in ohišnici, kjer se gibljejo gostje in postavitev vodnega zbiralnika. Naložbo bomo izvajali na lokaciji Trobni dol, ki sodi pod občino Laško.

Ključni razlogi za odločitev o naložbi so:

  • Povečanje nastanitvenih kapacitet, zlasti primernih za bivanje družine z otroki,
  • razvoj unikatne turistične ponudbe (stekleni pod s pogledom na konje, api-turizem),
  • boljše izkoriščanje naravnih resursov lokalnega okolja (cvetoči travniki v neokrnjeni naravi za proizvodnjo ekološkega medu),
  • izboljšanje konkurenčne prednosti v segmentu butičnega turizma na deželi,
  • povečanje prihodkov od prodaje na domačem in tujih trgih,
  • nov tržni segment (gostje z dihalnimi težavami),
  • trajnostni vidik poslovanja (zmanjšana poraba električne energije).

 

Cilj projekta je izvedba preureditve mansarde obstoječega pomožnega objekta v družinski apartma ter nakup opreme, izdelava in postavitev čebelnjaka Antona Janše, postavitev lesene masivne ograje in postavitev vodnega zbiralnika.

Pričakovani rezultati naložbe so rast prihodkov, nadgradnja turistične ponudbe in izdelkov ter dodatno novo delovno mesto.

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 152.035,00 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 32.120,00 EUR. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega kmetijskega sklada (www.eu-skladi.si).

Naložba se izvaja v okviru ukrepa M6: Razvoj kmetij in podjetij iz Programa razvoja podeželja v programskem obdobju 2014-2020, podukrepa M6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.

Spletna stran Evropske komisije (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development).

Spletna stran programa razvoja podeželja (https://program-podezelja.si/).

razvoj-podezelje